top of page

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

EMPLAÇAMENT :

Avenida Campo de Fútbol, s/n Altorricón. (Huesca)

PROMOTOR : Carlos Ariño Mur i María José Soler Redon

PROMOCIÓ PRIVADA

PROJECTE :

Josep Maria Puigdemasa Hospital

DATA PROJECTE : Agost 2006

DIRECCIÓ :  Josep Maria Puigdemasa Hospital

DATA EXECUCIÓ:  2006-2008

COL·LABORADORS :

Robert Brufau & Associats, Estructura; Marta Buira Ferré , Estudiant d'arquitectura; Xavier Gómez Solsona, Delineant; Mònica Rosinach Buira, Estudiant d'arquitectura.
TIPOLOGIA : OBRA NOVA

SUP. CONSTRUÏDA : 317,32  m2

Aquest projecte d'habitatge pretén aprofitar la trama de posició elevada respecte del carrer, per generar una planta semi soterrani situada a 1.70 cm per sota del carrer, on es desenvolupa el programa de magatzem, de garatge i sala de la màquines, i una planta baixa lleugerament elevada respecte al jardí i situat en la cota del terreny actual, 1,20 per sobre del carrer, on es desenvolupa el programa de habitatge unifamiliar. Aquesta posició elevada li dóna una oportunitat de visió de l'horitzó sobre el camp de futbol i al mateix temps protecció respecte el carrer.  

 

El volum emergent, un paral•lelepípede d’uns 20x7m, situat al vessant SE de la parcel.la per tal d'aconseguir un bon assolellament i alliberar el màxim de terra pel jardí i a 3m del veí, per on es produeix l’accés rodat com peatonal a través de diferents rampes, una d’elles ascendent i l’altra descendent. El volum s’apodera del pla de tancament amb el carrer, que la vegada fa de barana per la part interior del jardí, per incorporar-la al joc de plans de les diferents façanes. Aquestes façanes són tractades de forma més opaca en les orientacions NO i NE i més permeables en les SO y SE, obrint-se amb una idea de continuïtat i fluid de l’espai interior cap a l’exterior del jardí i l’horitzó per sobre del carrer i del cap de futbol. Uns plans verticals de fusta, a sud-est i sud-oest, defineixen la mesura del volum interior. Aquests paraments de fusta es poden plegar o córrer, permetent gran fluïdesa de l’espai, reforçant aquesta per la projecció dels plans de terra i sostre cap a l’exterior, cap al jardí i cap al paisatge.
 

bottom of page