AUDITORI D’AMPOLLES DE VIDRE

PEL CONCERT "TRANSPARÈNCIES"