top of page

AVANTPROJECTE D'UNES ERMITES DE RETIR ESPIRITUAL AL POBLAT DELS COGULLONS

EMPLAÇAMENT :

C/ Sant Jordi, 48. Camarasa (Lleida)

PROMOTOR :

Comunitat Nyingma Tersar

PROMOCIÓ PRIVADA

PROJECTE :

Josep Maria Puigdemasa Hospital

DATA PROJECTE :  Setembre 2004

COL•LABORADORS :

ARQUITECTURA :  Xavier Gómez Solsona (Dibuixant), Marta Buira Ferre (Arquitecta), Andrès Puey (Estudiant arquitectura)

TIPOLOGIA :

OBRA NOVA

SUP. CONSTRUÏDA :   27.09  m2

Aquestes cel·les són unes caixes d’uns 18m2 útils, amb la mínima compartimentació interior, separant la zona de servei de la zona servida (un espai únic que fa de rebedor, espai de pràctica, menjador, estar, dormitori, estudi, etc.). Un porxo exterior actua com a element de protecció solar i de l’aigua de la pluja, a l’hora que actua com a perllongació de l’espai interior que flueix a través de l’obertura única practicada a la façana sud.


Si bé no totes, sí que alguna o algunes de les ermites seran adaptades en compliment del Decret 135/1995 de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.


En la construcció d’aquestes cel·les s’empraran materials ajustats als criteris de sostenibilitat i mínima incidència ambiental, emprant un seguit de solucions que ajudin a minimitzar l’impacte sobre el lloc i maximitzar ’aprofitament dels recursos naturals.

 

aposta per una construcció en sec:


- acabat exterior folrat de mur de pedra seca de 30 cm de gruix
- aprofitament de l’energia solar
- tractament adequat de les aigües
- aprofitament de la capa vegetal
- aïllament a base de fibres de fusta tipus gutex
- impermeabilització
-conduccions amb tubs de polietilè
-pintura de parets sostre i terra amb oli de llinosa i pintures aquoses.

bottom of page