top of page

HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A BELL-LLOC

1-eva-rosell-3.jpg
FAÇANA.jpg
3-eva-rosell-4.jpg
2-eva-rossell-2.jpg

FONAMENTS: TECNOPIEUX

BESCANVIADOR TERRA-AIRE

ESTRUCTURA VERTICAL MURS PORTANTS CERÀMICS I PILARS METÀL.LIC

ESTRUCTURA HORTIZONTAL: FORJATS INDUSTRIALITZATS DE PANELLS DE FUSTA

EDIFICACIÓ HÍBRIDA

COBERTA VENTILADA

ENVOLVENT TÈRMICA SISTEMA SATE

ENVOLVENT TÈRMICA FINESTRES FUSTA, DOBLE VIDRE BAIX EMISSIU I SEGELLAT INFILTRACIONS

RENOVACIÓ D'AIRE AMB RECUPERADOR DE CALOR

RENOVACIÓ D'AIRE AMB RECUPERADOR DE CALOR

FOC A TERRA ESTANC AMB APROFITAMENT DE LA CALOR PER RECIRCULACIÓ DE L'AIRE DE COMBUSTIÓ COM A SISTEMA DE CALEFACCIÓ

17-DSC01652.jpg

PROVA D'ESTANQUEÏTAT A L'AIRE: BLOWER DOOR TEST

bottom of page