PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA PLATAFORMA 150 D'ALCARRÀS