top of page

L’OBERTURA I URBANITZACIÓ DEL PASSEIG MARIA FONTOVA A OS DE BALAGUER.

EMPLAÇAMENT :

“Lo Figueral”. Os de Balaguer, la Noguera

PROMOTOR :
AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUER.

PROMOCIÓ PÚBLICA

PROJECTE :

Josep Maria Puigdemasa Hospital

DATA PROJECTE : 2000

DIRECCIÓ : 

Josep Maria Puigdemasa Hospital

DATA EXECUCIÓ:  2004

COL·LABORADORS :

Arquitectura: Marta Buira Ferré, arquitecta
Mònica Rosinach Buira, arquitecta
Xavier Gómez Solsona, delineant
Instal.lacions: 
Gabinete de Apoyo Tècnico
TIPOLOGIA : URBANITZACIÓ

SUP. CONSTRUÏDA : 1685.95  m2

Amb aquesta actuació es pretén obrir un vial que travessi la zona del ”Figueral, tot generant una bossa d’aparcaments sota una doble filera arbrada i uns passos de vianants, permetent donar servei a tota aquesta zona central i poder disminuir la presència d’automòbils en els carrers i places pròxims d’unes dimensions petites que dificulta la seva coexistència, així com donar un servei directe a les piscines.
 
El vial es defineix com una plataforma horitzontal amb un desnivell de 1.5 m respecte al carrer de la Font Vella que va des de la plaça de la Font de Sampitot fins a l’antic rentador municipal, que dona nom a aquest carrer, i de 0.75 respecte al carrer Maragall.
 
És un vial de 14m d’amplada i 122.50m de longitud, amb una superfície de 1.715m2, format per una vorera de 2m d’amplada de llamborda de formigó, 5m de viari rodat i 5m d’aparcament de formigó lliscat i 2m més de vorera de llamborda de formigó, amb una línia d’arbres diferenciant la zona de vianants amb la rodada, i una zona arbada en l’aparcament.

bottom of page