top of page

ESCENOGRAFIA PEL CONCERT DE CLOENDA DEL CURS D'ARPA HORTA DE LLEIDA 2012


Urbanització de la Plaça

 

La reurbanització de la plaça del Seminari, passa per entendre-la com un volum més dins la seqüència d’espais preeminents del Centre Històric, damunt el paissatge de la ciutat i l’horta de Lleida, plaça dels Apòstols, plaça de la Sardana i Llengua de Serp.

 

Es per a potenciar aquest fet, que s’actúa buidant la plaça d’aquells elements que l’omplen i emmascaren l’horitzó.

 

L’atuació consisteix en direccionar la plaça cap a l’espai obert de la ciutat, retallant el banc-barana de formigó i mantenint el que queda a la banda del carrer del Seminari, reservant-lo com a banc linial i límit de la plaça.

 

La pavimentació consisteix en un pla continu de pedra sorrenca que sobrepassa fins als límits allà on es treu el banc-barana, plegant-se aquell pla folrant el mur de contenció proper a la Costa de Jan.

 

La protecció de la plaça es farà amb una barana a base de pletina metàl.lica, que per la seva lleugeresa visual no interromp la visió de l’horitzó.

 

 

Il.luminació

 

La il.luminació intentarà potenciar l’expressió volumètrica de l’escultura, tant pensada des de la visió llunyana com propera des de la plaça.

 

L’escultura s’il.luminarà amb dos projectors d’halogenurs metàl.lics encastats als terra, projectant una llum directa cap a l’escultura, reforçant la volumetria en provocar tot un seguit d’ombres pròpies i projectades damunt ella mateixa. D’igual manera l’escultura es convertirà en lluminària en provocar una llum indirecta en totes les direccions cap a la plaça afavorit aquest fet pel color blanc i molt especialment per la seva geometria complexa de plans que es van alavejant tant en planta com en alçat.

 

Per una altra banda, i aprofitant els buits existents en cada pilar de l’anterior il.luminació,.s’instal.laran un llums encastats de balitzat, per provocar un ratllat ritmat al terra seguint el banc linial.

EMPLAÇAMENT: 

Aiguamolls Partida de Rufea. Lleida

PROMOTOR:

Berta Puigdemasa Acebrón        

AUTORS:

Josep Maria Puigdemasa Hospital (Arquitecte)

DATA EXECUCIÓ:

Inici muntatge 01/05/2012

Concert 01/05/2012

Desmuntatge 01/05/2012

MUNTATGE AUDITORI: Veins de la Partida de Rufea

LOGÍSTICA: AV Arqués de Rufea

FOTOGRAFIES: Josep Maria Puigdemasa

TIPOLOGIA: EFÍMER

 

Amb el projecte i muntatge d’aquest espai efímer en un espai natural, s’ha procurat actuar amb el mínim impacte sobre el paisatge i mínima intervenció. Les accions de projecte han consistit en: tria del lloc, com d’arribar-hi,  ubicació de l’arpa i l’arpista i disposició del públic.

 

L’espai escollit pel concert, els aiguamolls de Rufea, no s’ha fet de forma gratuïta, sino que s’ha buscat un espai amb una càrrega simbòlica directament lligada a la primavera. Es tracta d’un espai natural molt feble, però alhora exuberant en aquesta estació de l’any.

 

Per a arribar als aiguamolls, s’ha definit un camí sinuós, dibuixat damunt dels bancals d’herba amb una segadora com a llapis.

 

L’arpa i l’arpista s’ubiquen damunt d’una plataforma de 200x100x10cm dipositada en un punt estratègic del camí de terra que travessa els aiguamolls.

 

Un amfiteatre de cadires al voltant de l’arpa, amb capacitat per a 250 persones, s’adapta a les petites variacions de la topografia.

 

Els elements naturals existent són els materials que defineixen l’espai: l’herba com a paviment, l’arbrat com a tancament vertical i la cúpula de l’univers com a coberta, elements que un cop acabat el concert restaran intactes.

 

bottom of page