top of page

ESCENOGRAFIA PEL CONCERT DE CLOENDA DEL CURS D'ARPA HORTA DE LLEIDA 2013


Urbanització de la Plaça

 

La reurbanització de la plaça del Seminari, passa per entendre-la com un volum més dins la seqüència d’espais preeminents del Centre Històric, damunt el paissatge de la ciutat i l’horta de Lleida, plaça dels Apòstols, plaça de la Sardana i Llengua de Serp.

 

Es per a potenciar aquest fet, que s’actúa buidant la plaça d’aquells elements que l’omplen i emmascaren l’horitzó.

 

L’atuació consisteix en direccionar la plaça cap a l’espai obert de la ciutat, retallant el banc-barana de formigó i mantenint el que queda a la banda del carrer del Seminari, reservant-lo com a banc linial i límit de la plaça.

 

La pavimentació consisteix en un pla continu de pedra sorrenca que sobrepassa fins als límits allà on es treu el banc-barana, plegant-se aquell pla folrant el mur de contenció proper a la Costa de Jan.

 

La protecció de la plaça es farà amb una barana a base de pletina metàl.lica, que per la seva lleugeresa visual no interromp la visió de l’horitzó.

 

 

Il.luminació

 

La il.luminació intentarà potenciar l’expressió volumètrica de l’escultura, tant pensada des de la visió llunyana com propera des de la plaça.

 

L’escultura s’il.luminarà amb dos projectors d’halogenurs metàl.lics encastats als terra, projectant una llum directa cap a l’escultura, reforçant la volumetria en provocar tot un seguit d’ombres pròpies i projectades damunt ella mateixa. D’igual manera l’escultura es convertirà en lluminària en provocar una llum indirecta en totes les direccions cap a la plaça afavorit aquest fet pel color blanc i molt especialment per la seva geometria complexa de plans que es van alavejant tant en planta com en alçat.

 

Per una altra banda, i aprofitant els buits existents en cada pilar de l’anterior il.luminació,.s’instal.laran un llums encastats de balitzat, per provocar un ratllat ritmat al terra seguint el banc linial.

EMPLAÇAMENT: 

Central Hortofrutícola Sanui Fruits. Partida Torres de Sanui, 69. Lleida

PROMOTOR:

Berta Puigdemasa Acebrón        

AUTORS:

i Josep Maria Puigdemasa Hospital (Arquitecte)

DATA EXECUCIÓ:

Inici muntatge 06/09/2013

Concert 08/09/2013

Desmuntatge 09/09/2013

MUNTATGE AUDITORI: Carretillers Sanui Fruits

SO I LLUM: Sounder’s

LOGÍSTICA: Sanui Fruits, AV Arqués de Rufea i AAVV Torres de Sanui

FOTOGRAFIES: Josep Maria Puigdemasa, Xavier Gómez, Núria M. Torrebella

TIPOLOGIA: EFÍMER

 

Espai generat com a reorganització de 3.600 palots de fusta de 1,05x1,05x0,70m, que a manera de píxel digital, són emprats com a material i mòdul únic, que permet modelar una potent arquitectura del buit. La construcció d’aquest espai s’ha realitzat a manera de construcció industrialitzada amb reutilització del 100% del material, residu cero, transport mínim i temps d’execució mínim (9h).

 

L’auditori consta de dos espais ben diferenciats:

vestíbul d’accés, un espai irregular i fluït, de palots organitzats com un joc de “tetris”, amb retranquejos que provoquen ombres canviants, perspectives forçades, obertures cap al paisatge d’arbres fruiters.

 

l’auditori pròpiament dit, definit com un espai de planta quadrada de 19x19 palots i 9 d’alçada, amb el sostre obert, com a contenidor d’un amfiteatre de cadires amb capacitat per a 350 persones assegudes.

 

La llum completa l’escenografia de l’espai, passant en continuïtat de la llum crepuscular de les 19:00h, inici del concert, al banyat de les columnes de palots amb tires de led RGBW, fent-se evident la seva existència així que es va fent de nit; de la mateixa manera es passa del blau cel del sostre al negre absolut de la nit, puntejada amb la llum dels astres. En acabar-se el concert, l’espai del vestíbul es il·luminat amb la reflexió de la llum d’una projecció damunt d’una pantalla de palots i unes barres led RGBW, situades a l’interior de tres grups de palots aparellats.

 

bottom of page