top of page

REHABILITACIÓ DEL CENTRE D’ACOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA (CAAC)

EMPLAÇAMENT :

Partida de la Caparrella s/n. Lleida. (el Segrià) 

PROMOTOR :
AJUNTAMENT DE LLEIDA    
PROMOCIÓ PÚBLICA

PROJECTE :

Puigdemasa Arquitectes SLPU

DATA PROJECTE : Octubre 2017

DATA EXECUCIÓ: 2018

DIRECCIÓ :

Josep Maria Puigdemasa Hospital

DATA EXECUCIÓ:  -

COL·LABORADORS :

Arquitectura: Marimar Diáñez Villabona Arquitecta
Xavier Gómez Solsona Dibuixant
Arquitectura Tècnica: Marga Bernadó Tomàs Arquitecte Tècnic
Instal.lacions: MAFO IMOGEP SL

TIPOLOGIA : REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ

SUP. CONSTRUÏDA : 1.030,52  m2

La proposta consisteix en la rehabilitació integral del conjunt d’edificacions i espais lliures de la finca, amb diferents graus d’intervenció, que permeti dotar en uns casos d’espais complementaris, en altres reorganitzar els existents, amb l’objectiu de millorar les condicions de confort dels animals, millorar les condicions de treball del personal laboral i adequar uns espais per als voluntaris i les visites individuals i col•lectives. El projecte es redacta de manera que permeti la seva execució per fases, en funció de les necessitats del CAAC i la disponibilitat pressupostària de l’ajuntament de Lleida.
 
Aquelles actuacions es concretaran en cada edifici de la manera següent:

-edifici administratiu i sanitari. La part sanitària, es manté tal com està. El magatzem es partirà, deixant una part com a magatzem donant al pati i l’altra per generar un espai, ampliació de l’edifici felí.    
-edifici caní  Es proposa desmuntar els patis de la banda nord-est, per generar nous patis que donin cap a l’exterior, uns ocupant l’actual zona d’aparcament, els altres cap a l’actual pati d’esbarjo i musculació, obertura de portes individuals per box, comunicant directament amb els patis.     
-edifici felí.  Es manté la gatera actual i es condicionen els altres, amb un vestíbul d’accés a l’edifici felí, una com a gatera de quarantena, amb un espai previ de neteja i desinfecció, i les altres dos com a gateres per a gats sans, divisibles en dos cadascuna, aquestes vinculades amb patis exteriors.    
-edifici de personal, voluntaris i visitants.  Es proposa reorganitzar els diferents espais de manera que permeti diferenciar una zona de personal i una de voluntaris i visitants.    
-zona d’esbarjo lliure per a gossos  Es proposa definir una zona d’esbarjo per a gossos, que permeti el seu moviment lliure i la musculació.
-zona de passeig controlat per a gossos  Es difineix un espai de passeig controlat, situat a l’extrem sudest de la parcel•la, amb un circuit tancat de camins-serpentina que permeten diferents recorreguts alternatius.

 

bottom of page