top of page

REFORMAI I AMPLIACIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR 

EMPLAÇAMENT :

C/ Sant Jordi, 48. Camarasa (Lleida)

PROMOTOR :

Pere Casals Tortras / Esther Fanlo Grasa

PROMOCIÓ PRIVADA

PROJECTE :

Josep Maria Puigdemasa Hospital

DATA PROJECTE :    1998

DIRECCIÓ :

DO    Josep Maria Puigdemasa Hospital

DE    Jordi Freixes

DATA EXECUCIÓ :    1998-2000

COL•LABORADORS :

ARQUITECTURA :  Xavier Gómez Solsona (Dibuixant), Marimar Diañez Villabona (Estudiant Arquitectura), Mónica Rosinach (Estudiant Arquitectura), Marta Buira Ferre (Estudiant Arquitectura)

PRESSUPOST :   Jordi Freixes (Project d'Os)

ESTRUCTURA :    Miquel Angel Sala (Arquitecte)

TIPOLOGIA :

REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓre

SUP. CONSTRUÏDA :   347  m2

bottom of page