top of page

EDIFICI D'HABITATGES PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES

EMPLAÇAMENT :

Carrer Cavallers.10-12  LLEIDA (Segrià)

PROMOTOR :

Ajuntament de Lleida. Empresa Municipal d’Urbanisme    PROMOCIÓ PÚBLICA

PROJECTE :

Josep Maria Puigdemasa Hospital

DATA PROJECTE :    1997

DIRECCIÓ :

DO    Josep Maria Puigdemasa Hospital

DE    Josep Torres 

DATA EXECUCIÓ :    1997-1998

COL•LABORADORS :

ARQUITECTURA :  Núria Planes (Delineant)

PRESSUPOST :    Josep Torres (Aparellador)

ESTRUCTURA :    Miquel Angel Sala (Arquitecte)

INSTAL•LACIONS :  Josep Gasulla (Enginyer Industrial)

TIPOLOGIA :

HABITATGES    11    unitats

APARCAMENTS    -    unitats

TRASTERS    -    unitats

LOCAL    2    unitats

SUP. CONSTRUÏDA :   1180.80  m2

De les exigències que se'n dedueixen del programa d’habitatges proposat i de la lectura de l'edifici preexistent,  poc compatible respecte a les condicions actuals d'habitabilitat, s'optà per un enderroc parcial de l'edifici existent, respectant la volta medieval de l'entresolat i la façana a c/Cavallers.                

                   
L'edifici s'organitza mitjançant un pati situat en posició central de la parcel•la on s'hi agreguen l'eix de comunicació vertical i els accessos ala habitatges. Llum i ventilació esdevenen qualitats de l’òrganització central del projecte.                
El conjunt de l'edifici, es descomposa en dos volums: un primer format per dos cossos enganxats pel pati, que formalitzen un cos regular que omple tota la profunditat de la parcel.la, establint la rel.lació c/ Cavallers plataforma de la Jueria; mentre el  segon, de més alçada que el primer, s'acaba adaptant a l'acusat perfil del c/ Sant Cristòfol.  


Les noves façanes a Sant Cristòfol i Jueria, mitjançant el seu cromatisme i la seva composició s'integren en l'entorn sense renunciar als atributs i llenguatge propis de l'arquitectura actual.

bottom of page