top of page

REFORMA DE L'IES I AMPLIACIÓ DEL C.E.I.P. "ELS PLANELLS" D'ARTESA DE SEGRE

EMPLAÇAMENT :
Ctra.Montsonís, s/n. ARTESA DE SEGRE (La Noguera)

PROMOTOR:
GISA (Gestió d’Infraestructures, S.A.) Generalitat de Catalunya. Ensenyament.

PROJECTE :
Josep Maria Puigdemasa Hospital

DATA PROJECTE : 2005

DATA CONTRUCCIÓ : 2007-2009
COL•LABORADORS :

ARQUITECTURA : Mònica Rosinach (Arquitecta)
Celeste Palacios Miranda (Arquitecta)
Andrés Puey Montes (Estudiant d’Arquitectura)
Maria Ribes Eritja (Estudiant d’Arquitectura)
Xavier  Gómez Solsona (Dibuixant)
PRESSUPOST : DEXO Associats, S.L. (Aparelladors)
ESTRUCTURA : Sala Consultors SL (Arquitectes)
INSTAL•LACIONS :  Santiago Dominguez Sanz (Enginyer tècnic industrial)
AS. MEDIAMBIENTAL : Arcadi de Bobes i Picornell (Arquitecte)
Josep Antoni Tribó Busquets (Arquitecte)

TIPOLOGIA :  

CEIP  2 LINIES INFANTIL I PRIMARIA
IES 2/1 LÍNIES  ESO / BATXILLERAT
IES 1 CICLE FORMATIU

SUP. CONSTRUÏDA:  5.939’82 m2

L’obra consisteix en un edifici IES, rehabilitació d’un edifici escolar on conviuen un CEIP i un IES. Està organitzat a partir d’una trama estructural de pilars i jàsseres metàl•liques de 4,50mx4,50m, retranquejada en planta i alçada. En aquest la reforma consisteix en l’adequació d’espais interiors, la posta al dia a nivell normatiu, així com l’aplicació d’un aïllament continu exterior i canvi de totes les carpinteries a fi de millorar el comportament tèrmic de l’edifici i reduir la seva demanda energètica.

- edifici CEIP, construcció d’una edificació de nova planta, perpendicular al vell i en direcció cap a l’edifici d’infantil on s’encabiran els espais del CEIP.  Aquest es resoldrà amb una edificació lineal desenvolupat en dues plantes d’aules i administració i una planta semisoterrada on s’encabiran els vestidors i gimnàs-sala polivalent. L’edificació s’organitza amb dues barres paral•leles de dues plantes, on s’encabeixen les aules, serveis i administració, servit per un passadís en tota la seva longitud i comunicades en alçada mitjançant uns dobles espais que permeten il•luminar  cenitalment aquest espai interior a través d’uns lluernaris orientats a sud i alhora establir una ventilació creuada a l’època d’estiu i entre temps. Aquestes dues barres queden suspeses a l’espai, abocant-se cap al torrent i entre els arbres actualment ja existents.

Aquests edificis basen la seva eficiència en recursos molt elementals aprofitant les condicions del lloc, la seva inèrcia tèrmica interior i l’aïllament continu exteriorment amb l’ús de façanes i cobertes ventilades, la ventilació creuada i cenital, les proteccions de totes les obertures a l’excés de radiació i control lumínic, sistema de producció d’ACS  en el que es produeixi un preescalfament a través d’una  instal•lació de captadors solars i acumulació centralitzada , la recollida d’aigua de pluja per al reg i fluxors de WC, sistema de calefacció amb caldera de biomasa, etc. Totes les divisòries interiors de l’edifici nou es resoldran amb tabiqueria en sec.

bottom of page