top of page

AMPLIACIÓ DE L'IES ESCOLA DEL TREBALL DE LLEIDA (EL SEGRIÀ)

EMPLAÇAMENT :

Plaça del Treball, s/n.  LLEIDA (Segrià)
PROMOTOR:

GISA (Gestió d’Infraestructures, S.A.) Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament
PROJECTE:

Josep Maria Puigdemasa Hospital
DATA PROJECTE : 2003-2004

DATA CONTRUCCIÓ : -
COL•LABORADORS :
ARQUITECTURA :  Mònica Rosinach (Arquitecta)
Miquel Amorós Angulo (Delineant), Xavier Gómez (Dibuixant)
PRESSUPOST : Felip Solsona (Aparellador)
ESTRUCTURA : Miquel Àngel Sala (Arquitecte)
INSTAL•LACIONS :  Arcadi de Bobes (Arquitectes),  Josep Antoni Tribó (Arquitectes),  Josep Bendicho (Enginyer tècnic industrial)
CONTROL  QUALITAT : Consorci Lleidatà de Control
ASSES HISTÒRIC: Frederic Vilà (Arquitecte)
ACCESIBILITAT :  Enrique Rovira-Beleta (Arquitecte)

TIPOLOGIA :  

IES    2/1  LÍNIES  ESO / BATXILLERAT
IES    1  CICLE FORMATIU
SUP. CONSTRUÏDA:  6.743’56
m2

El projecte consisteix en la reforma i ampliació d’un edifici de l’any 1934, inclòs dins el Pla Especial i Catàleg dels Elements Històrics Artístics de Lleida. projectat el cos inicial per l’arquitecte Francesc de Paula Morera i Gatell.

 

L’edifici consta de planta baixa i dues plantes pis, amb coberta plana resolta a la catalana. Les plantes primera i segona presenten una organització de sales donant a les façanes o patis interiors amb accés des d’un generós passadís-corredor al voltant d’un pati central, part d’ell descobert i part cobert que és on s’instal·la l’escala

 

La proposta preten reorganitzar espaialment el projecte inicial de l’arquitecte Morera Gatell, que si be s’ha mantingut en les plantes primera i segona, no ha estat així a nivell de la planta baixa. Es tracta de recuperar la centralitat del pati interior -que es cobrirà a nivell de planta primera- i del pas porticat de la façana desapareguda amb l’ampliació de l’any 1958, aprofitar part de les obres, ja executades, d’obertura d’un pas per l’ala nord, alhora que enderrocar l’altell que dóna a l’ala dels serveis i desplaçar l’actual gimnàs i vestidors a una edificicació de nova construcció, que permeti recuperar tot aquest espai com a element de circul.lacions a través i alhora generar un ampli espai vuit en un edifici mancat d’espais d’esbarjo i relació. S’aprofita també per a reestructurar l’administració del centre, situada actualment en la planta primera, proposant ubicar el cos administratiu (secretari-administrador i secretaria) a la planta baixa i próxim a consergeria i arxiu general, deixant el cos docent (direcció, cap d’estudis i coordinació pedagògica) a la planta primera.

bottom of page