top of page

HABITATGE UNIFAMILIAR ENTREMITGERES

EMPLAÇAMENT :

C/ Major, 13. ELS ALAMÚS. (el Segrià)

PROMOTOR :
JOSEP MARIA BOSCH SIMO i CYNTHIA  GARCIA ARCE

PROMOCIÓ PRIVADA

PROJECTE :
Puigdemasa Arquitectes SLPU

DATA PROJECTE : 2018-2019

DIRECCIÓ : Josep Maria Puigdemasa Hospital

DATA EXECUCIÓ:  2019-2021

COL·LABORADORS :

ARQUITECTURA: Marimar Diàñez Villabona (Arquitecta), Xavier Gómez Solsona (Dibuixant)

ESTRUCTURA : Sala Consultors, SL  (Arquitectes)

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA I PRESSUPOSTOS: Jesús Arribas (Arquitecte Tècnic)

FOTOGRAFIA OBRA ACABADA: Jordi V Pou

TIPOLOGIA : REHABILITACIÓ

HABITATGES    1 unitat

SUP. CONSTRUÏDA : 406.57   m2

Es tracta de la construcció d'un habitatge unifamiliar amb: rebedor, passadís, cuina-estar-menjador, hivernacle-umbracle, rebost-bugaderia, 1 bany comú, 1 estudi, 2 dormitoris, 1 dormitori amb vestidor i bany, magatzem-garatge, celler i jardí.

 

Volumètricament, l’edifici es planteja com dos volums cavalcats, un resolt amb coberta plana, l’altre amb coberta inclinada a una aiguavessant, aquest darrer enganxat al mur del carrer Major. Aprofitant el desnivell existent entre els dos carrers, el programa d’habitatge es desenvoluparà en planta baixa a nivell de carrer Major i amb accés des d’aquest; el magatzem-garatge es situarà en planta soterrani, aprofitant l’espai del celler existent, amb accés des del carrer Lleida.

Donada l’orientació nord-sud perpendicular al carrer i el tipus de programa desitjat, en planta l’edifici, s’organitza per franges, seguint una gradació de necessitats de temperatures de sud a nord. Es parteix de mantenir el mur de façana actual, per a partir d’aquest, definir tres franges o zones que van de mitgera a mitgera amb les cases veïnes. Una primera on encabir els espais d’accés que actuen com a coixí tèrmic de protecció de l’edificació principal de les possibles pèrdues de calor per la banda nord, una segona amb el programa complet de l’habitatge i una tercera amb els espais de producció de calor a partir de la radiació solar  i/o de protecció de la radiació solar, segons s’escaigui.

Donada la baixa demanda d’energia, el sistema de climatització serà el mínim necessari per tal de complementar els sistemes passius emprats en el disseny de l’habitatge. 

Un cop aplicades diverses estratègies bioclimàtiques i amb instal·lacions altament eficients que permetin en conjunt aconseguir un edifici amb molt baixa demanda d’energia, es proposa cobrir aquesta demanda mínima necessària mitjançant fonts renovables, de cara a obtenir un edifici nZEB, és a dir de consum energètic quasi nul. Les necessitats energètiques de l’habitatge s’intentaran cobrir en la major proporció possible a través de la instal·lació de palaques fotovoltaiques.

 

bottom of page