top of page

EDIFICI D’HABITATGES DE CORREU VELL

EMPLAÇAMENT :

C/ Correu Vell, 8. LLEIDA. (el Segrià)

PROMOTOR :
CORMEN SL    
PROMOCIÓ PRIVADA

PROJECTE :
Puigdemasa Arquitectes SLPU

DATA PROJECTE : 2016-2017

DIRECCIÓ : Josep Maria Puigdemasa Hospital

DATA EXECUCIÓ:  2018

COL·LABORADORS :

ARQUITECTURA: Marimar Diàñez Villabona (Arquitecta), Xavier Gómez Solsona (Dibuixant)

ESTRUCTURA : Sala Consultors, SL  (Arquitectes)

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA I PRESSUPOSTOS: Jesús Arribas (Arquitecte Tècnic)

ACÚSTICA: Jesús Uriol (Enginyer Industrial)

TIPOLOGIA : REHABILITACIÓ

HABITATGES    10 unitats

LOCAL  1 unitat
SUP. CONSTRUÏDA : 995.02  m2

Es tracta de la rehabilitació integral d’un edifici d’habitatges plurifamiliar en cantonada, dins del recinte del Centre Històric de Lleida. La mitgera amb l’edifici veí per Correu Vell, està just al límit per l’exterior de la muralla medieval construïda els anys 1364-65. L’edifici es desenvolupa en planta baixa i cinc plantes pis. La rehabilitació consisteix en:    


1.  unificació dels tres locals existents en planta baixa a un de sol.
2. divisió dels habitatges existents a dos per planta i creació d’un habitatge-duplex entre planta cinquena i sotacoberta.
3. millora de l’accessibilitat, mitjançant la construcció d’un ascensor que connecti totes les plantes    
4. aplicació de diverses estratègies bioclimàtiques que permetin aconseguir un edifici amb molt baixa demanda d’energia, proposant cobrir aquesta demanda mínima necessària mitjançant fonts renovables, de cara a obtenir un edifici nZEB, és a dir de consum energètic quasi nul.
5. reforç de l’estructura horitzontal, amb substitució dels trams de forjat de fusta, transformació en forjat mixt els trams existents amb bigues tipus IPN i als trams de bigues rail es planteja una substitució funcional, deixant l’estructura existent a mode de fals sostre i encofrat perdut generant un nou forjat de formigó “insitu” sobre l’existent. Pel que fa a l’estructura vertical cal dir que la nova intervenció planteja el manteniment de les parets de càrrega existents en les plantes inferiors i la utilització d’entramat de fusta pel suport del nou badalot.
 
Les plantes 1, 2, 3 i 4 tindran dos habitatges per planta, un de tres habitacions i dos banys, i un de dos habitacions i un bany, ambdós habitatges tindran una cuina-menjador-estar en un mateix espai. La planta 5 tindrà dos habitatges per planta, un d’ell amb una cuina-menjadorestar en un mateix espai, tres habitacions i dos banys, el que dona a l’avinguda de Blondel; el que dona a Correu Vell serà duplex, vinculat a l’espai de sotacoberta, aquest tindrà tres habitacions i dos banys en planta cinquena i cuina-menjador-estar en un mateix espai, un bany i dues terrasses en sotacoberta.

 

bottom of page