top of page

PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC

AGROALIMENTARI DE LLEIDA. PCITAL

El PCiTAL es troba integrat dins l’anomenat Parc Gardeny de Lleida, essent aquest un parc articulat amb la ciutat, situat en la línia de projecció de l’eix comercial de la ciutat, aquest formava part de les antigues casernes militars. des de finals dels anys 1940 en que es va construir, fins l’any 1996, quan l’exèrcit abandona Lleida.

 

El projecte tracta de la rehabilitació de tres edificis tipològicament en forma de “H” i que es repeteix en tot el conjunt de Gardeny, un cop rehabilitats es transformen en uns contenidors amb múltiples lectures possibles, reforçant la idea de 6 volums lineals de plantes diàfanes, connectats entre ells dos a dos per un cos transversal i és on s’encabeixen tots els serveis i les instal•lacions comunes; en una crugia adelantada cap a sud-oest i de nova construcció, es situen les comunicacions verticals, l’escala, l’ascensor i el muntacàrregues i és per on es produeix el nou accés a l’edifici des del pati cobert a manera d’hivernacle-umbracle, actuant com a gran atri que connecta amb els altres edificis H i alhora dona lloc a un espai de relació que afavoreixi la transferència del coneixement, idea central de tot parc empresarial.

 

Un seguit d’estratègies bioclimàtiques: construcció d’un hivernacle-ombracle practicable industrialitzat del mon agrícola que permet generar un espai tampó atemperat, aprofitament de la gran massa de l’edifici, col•locació d’aïllament per l’exterior, protecció de finestres mitjançant lames exteriors orientables, construcció d’una coberta aljub ajardinada, recollida de l’aigua de pluja, etc afavoreixen l’estalvi energètic de l'edifici.

EMPLAÇAMENT :
Antigues casernes Parc Gardeny. Zona Oest. LLEIDA (Segrià)

PROMOTOR:
Ajuntament de Lleida

PROJECTE :
Pich-Aguilera Arquitectes, S.L. i
Josep Maria Puigdemasa Hospital

DATA PROJECTE :  Juny 2006

DATA CONTRUCCIÓ :  Gener 2007-Octubre 2010
COL•LABORADORS :
ARQUITECTURA :

Bernat Ros (Arquitecte)
Marc Dolcet (Arquitecte)
Jordi Camps (Estudiant arquitectura)
Mònica Rosinach (Arquitecta)
Xavier Gómez (Dibuixant)

PRESSUPOST : Felip Solsona (Aparellador)
ESTRUCTURA : BOMA & Ass. SL (Arquitectes)
INSTAL•LACIONS :  EINESA ingenieria, SL
AS. MEDIAMBIENTAL :      Societat Orgànica, SCP

TIPOLOGIA :  

Promoció Pública
SUP. CONSTRUÏDA: 
18.937’00 m2

bottom of page