top of page

HABITATGE UNIFAMILIAR

ENTRE MITGERES A CORBINS 

EMPLAÇAMENT :
Carrer Berenguer IV, 13.  CORBINS (Segrià)
PROMOTOR :
Manel Maurici / Gemma Solans

PROMOCIÓ PRIVADA
PROJECTE :
Josep Maria Puigdemasa Hospital
DATA PROJECTE : 2005
DIRECCIÓ : Josep Maria Puigdemasa Hospital
DATA EXECUCIÓ:  2006-2007
COL·LABORADORS :
ARQUITECTURA: Mònica Rosinach Buira (Arquitecta), Xavier Gómez Solsona (Dibuixant)
ESTRUCTURA : Sala Consultors, SL  (Arquitectes)
TIPOLOGIA :
HABITATGES    1 unitat
APARCAMENT  1 unitat

SUP. CONSTRUÏDA : 314’96  m2

 

El projecte organitza l’edificació situant el cos principal en una barra entre el carrer Berenguer IV i les dues mitgeres, reservant un espai interior a manera de pati-jardí en l’ala curta de la “L” que forma el solar.

El programa s’estructura en vertical situant el magatzem i les instal·lacions a la planta baixa, cuina menjador-estar i habitacions en planta pis i l’estudi en planta sotacoberta comunicats aquest dos mitjançant un espai a doble alçada.

A nivell de distribució la planta pis s’estructura amb dues zones ben diferenciades: La zona de dia més pública, al voltant del pati-jardí on s’organitza el menjador-estar i la cuina i un petit annex incorporat al pati-jardí destinat a rebost-bugaderia. La zona de nit més privada, on s’agrupen les habitacions i els banys.

Obertura dels  forats més importants donant al jardí, amb una orientació a sud. Això permet introduir el sol dins l’habitatge amb el màxim aprofitament de la llum natural, facilitar ganàncies directes de l’energia solar, a través de l’efecte hivernacle.

Les obertures del pati-jardí  estan protegides amb un porxo i persianes enrotllables o corredisses de lamel·les orientables. També s’ha plantat un arbre de fulla caduca, que permet ombrejar i actuar com a evaporador tot refrescant aquest espai a l’estiu i que alhora permet  passar el sol a l’hivern.

S’ha reduït la Tr del habitatge, actuant sobre l’aïllament dels tancaments, aquests son a base de paret interior de bloc de termoargila de 25 i 30cm,  aïllament exterior continu amb plaques de suro i acabat exterior amb morter de calç.  Aquesta solució aporta una millora en quant a l’aïllament i alhora incorpora inèrcia tèrmica a l’interior de l’habitatge. Les cobertes son invertides amb 8cm d’aïllament i protecció de grava que aporta ventilació.

La xarxa de sanejament de l’edifici és separativa de pluvials i d’aigües negres.

Els inodors van equipats amb doble descàrrega i les aixetes dels aparells sanitaris i aigüeres,  amb airejadors, a fi de reduir el consum d’aigua. Es muntarà un sistema de producció d’ACS  en el que es produeixi un preescalfament a través d’una  instal·lació de captadors solars i acumulació. Es fa un emmagatzematge selectiu intern de les escombraries.

Compta amb una ventilació creuada natural i permanent originada de pati central cap a carrer i del magatzem semisoterrat cap a la planta pis a través de l’escala i el doble espai i ésser aprofitada a l’estiu per a fer refrigeració nocturna.

Totes les obertures exteriors de l’edifici es resoldran amb sistema monobloc d’alumini anoditzat amb rotura de pont tèrmic, dobles vidres amb cambra i persiana incorporada. 

bottom of page