top of page

CENTRE INVESTIGACIÓ I LABORATORI DE MAQUINÀRIA.

MAQCENTRE - LLEIDA

EMPLAÇAMENT :
Antigues casernes Parc Gardeny. Zona Oest. LLEIDA (Segrià)

PROMOTOR:
Consorci  PCiTAL

PROJECTE :
Josep Maria Puigdemasa Hospital i Pich-Aguilera Arquitectes SL
DATA PROJECTE : 2008

DATA CONTRUCCIÓ : 2009-2010
COL•LABORADORS :

ARQUITECTURA : Bernat Ros (Arquitecte)
Marc Dolcet (Arquitecte)
Jordi Camps (Estudiant arquitectura)
Marimar Diañez  (Arquitecta)
Marta Buira  (Arquitecta)
Xavier Gómez (Dibuixant)
PRESSUPOST : Felip Solsona (Aparellador)
ESTRUCTURA : BOMA & Ass. SL (Arquitectes)
INSTAL•LACIONS :  EINESA ingenieria, SL
AS. MEDIAMBIENTAL :  Societat Orgànica, SCP

TIPOLOGIA :  

Promoció Pública
SUP. CONSTRUÏDA: 
1.140,92 m2

El MAQCENTRE es troba integrat dins l’anomenat Parc Gardeny de Lleida adossat als edificis que componen el PCiTAL, on es genera un espai com a laboratori i investigació  de maquinària.

El MAQCENTRE és un edifici de nova planta de forma rectangular, estructurat en planta soterrani, baixa i planta altell amb serveis i instal•lacions adequades per tal activitat, com un pont grua bi-rail i un elevador industrial elèctric per comunicar les diferents plantes; També es situen unes oficines d’investigació en planta baixa dins l’edifici H3 del PCiTAL. L’edifici està pensat com a hangar amb tancaments exteriors a base de panells de formigó  prefabricats i coberts de perfileria de xapa galvanitzada que s’uneix amb l’estructura metàl•lica de coberta en un lateral i doble panell de formigó prefabricat amb cambra aire ventilada en el lateral posterior.  En ambdós laterals s’originen forats per donar llum i ventilació creuada amb lluernaris i finestres practicables. L’estructura horitzontal és a base de solera de formigó en planta soterrani, llosa de formigó armat  vist en planta baixa i xapa col•laborant en planta altell. L’estructura vertical és a base de pilars de formigó i murs de contenció en planta soterrani i pilars metàl•lics que es converteixen en jàsseres des de planta baixa a coberta. Aquestes plantes s’uneixen a través d’una escala metàl•lica de planta baixa a altell i de llosa de formigó de planta baixa a soterrani. L’espai de Maqcentre comparteix mitgera amb les sales d’instal•lacions principals que donen servei als edificis H.

 

bottom of page