top of page

LICITACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D’UN INSTITUT D’EDUCACIÓ DE SECUNDARIA SES 4/0 (AMPLIABLE) A MASQUEFA

EMPLAÇAMENT :
Av. Maresme – cant. Rogelio Rojo.  MASQUEFA (Anoia)
PROMOTOR :
Generalitat de Catalunya.
Departament d’Educació    PROMOCIÓ PÚBLICA
PROJECTE :
Puigdemasa Arquitectes, SLPU
DATA PROJECTE  :    Octubre 2009
DATA EXECUCIÓ :    -
COL•LABORADORS :
ARQUITECTURA :   Marimar Diañez Villabona  (Arquitecta),  Marta Buira Ferrer (Arquitecta),  Xavier Gómez Solsona (Dibuixant), Andrés Puey Montes (Estudiant d’arquitectura)
TIPOLOGIA  :
SES   4/0 (AMPLIABLE)
SUP. CONSTRUÏDA :     5.760,00 m2

L’actuació consisteix en la construcció del nou SES de Masquefa. La proposta s’adapta a la morfologia del solar, fent una especial atenció a l’orientació com l’estratègia més eficient que permeti aprofitar la radiació solar en benefici de reduir la demanda energètica i aconseguir la millor sensació de confort a partir del propi edifici.

L’edifici s’organitza proposant una estructura en pinta, enganxant-se resseguint la directriu corba del carrer Rogelio Rojo, on s’ubiquen els espais de consergeria, instal•lacions, cuina (amb accés directe des del carrer) i menjador i a tot el llarg d’aquest un pas longitudinal i de relació entre els usuaris del centre. A partir d’aquest, pengen  un seguit de barres en direcció est-oest, on s’encabeix la resta del programa:
- una primera barra, la més al nord i donant front a l’avinguda Maresme, s’ubiquen els espais d’accés,  l’administració i la biblioteca i l’AMPA en planta baixa, aquests dos últims amb possibilitat d’accedir directament des de l’exterior, i laboratoris, tallers i sala professors en planta pis.

- una segona barra de dues plantes d’alçada que és pròpiament el gruix d’aulari i banys.  En aquesta es situa l’ascensor i l’escala principal de l’edifici, generant un doble espai de comunicació entre les plantes.

- entre aquelles dues, una tercera barra, on en la part interior s’ubiquen els departaments, la meitat en planta baixa i l’altra en planta pis i un pati que permet aprofitar la il•luminació i la ventilació naturals.

- a la banda més al sud i en un volum independent amb possibilitat d’accés directe des del carrer Rogelio Rojo, s’encabeix el programa de gimnàs-sala polivalent i vestidors, connectats amb la resta de l’edificació mitjançant un porxo. Entre aquest volum, l’edifici d’aules, menjador i tanca del solar és defineix la pista i el pati de jocs amb relació directa amb el gimnàs.

Pensant en la possible ampliació amb batxiller, aquesta s’ha reservat fer com una remunta damunt de la barra d’aulari, donant continuïtat en alçada a les escales, interior i exterior  i  l’ascensor. El menjador, si fos necessari, s’ampliaria linealment cap al porxo i la segona pista poliesportiva s’enganxaria en paral•lel a la ja projectada.  

En aquesta proposta s’aposta decididament per una arquitectura que s’ajusti a criteris de sostenibilitat i mínima incidència ambiental, emprant un seguit d’estratègies, de solucions constructives i de materials que ajudin a minimitzar el impacte sobre el lloc i maximitzar l’aprofitament dels recursos naturals.

bottom of page