top of page

REHABILITACIÓ INTEGRAL ALCALDE ARENY

EMPLAÇAMENT :
Avinguda de l’alcalde Areny, 10, 10 F (Lleida)
PROMOTOR:
Francesc de Paula Costa González
PROJECTE :
Puigdemasa Arquitectes SLPU
DATA PROJECTE : Juny 2011

DATA CONTRUCCIÓ : Setembre 2011
COL•LABORADORS :
ARQUITECTURA :

Marimar Diàñez Villabona (Arquitecta)
Xavier Gómez (Dibuixant)
Andrés Puey Montes (Estudiant arquitectura)
TERMOGRAFIA :

INSTITUT TECNOLÒGIC DE LLEIDA-ITL
TIPOLOGIA :  

Àtic  en un edifici Plurifamiliar entre mitgeres
SUP. CONSTRUÏDA:  126.96 m2

La intervenció és de redistribució dels espais interiors i de reducció de la demanda energètica amb la creació d’un hivernacle-umbracle que serà un motor energètic i la millora global de l’aïllament de la façana i coberta.El mejador s’amplia i la cuina es coloca al costat de la sala d’estar-menjador on hi havia una habitació. Les petites intervencions de la reforma queden reflectides als plànols.Aprofitant l’orientació de la terrassa a sud-est, es crea un hivernacle-umbracle resolt a manera d’espai intermedi no calefactat, que actua com a regulador tèrmic emmagatzemant la calor produïda per efecte hivernacle quan la radiació solar travessa els vidres i aprofitada en els períodes freds; i generant un espai refrescant per ombrejat i ventilació en els períodes calorosos; aquesta actuació, no comporta intervenció estructural ja que s’aprofita l’estructura de jàsseres i pilars existents i es cobrirà amb un panell sandwich que desguassarà directament sobre el canaló existent Es planteja la millora de l’aïllament tèrmic de les façanes i de la oberta de l’àtic amb el replenat d’aïllament a la cambra d’aire.A nivell d’acabats, les façanes no es modifiquen, solament es fa un buidat a  la façana sud-est, convertint-la en una façana molt vidrada i oberta cap a l’exterior, protegida de la radiació solar no desitjada,  amb l’ hivernacle-umbracle i persianes de lamel•les orientables i replegables.

bottom of page