top of page

SEU SOCIAL DE L'ORFEÓ LLEIDATÀ

EMPLAÇAMENT :

Carrer darrera Sant Martí, 60-62.  LLEIDA (Segrià)
PROMOTOR:

Ajuntament de Lleida i Orfeó Lleidatà
PROJECTE:

Josep Maria Puigdemasa Hospital
DATA PROJECTE : 1999

DATA CONTRUCCIÓ : 2007-2013
COL•LABORADORS :
ARQUITECTURA: Mònica Rosinach (Arquitecta) Xavier Gómez (Dibuixant)
PRESSUPOST: Andreu Vicente (Aparellador)
ESTRUCTURA: Robert Brufau i Associats, SL (Arquitectes)
INSTAL•LACIONS :  Joan Briz i Joan Lluís Fumadó (Arquitectes)
ACÚSTICA:  Higini Arau (enginyer físic)

TIPOLOGIA :  

escola de música i sala auditori
SUP. CONSTRUÏDA:  1.730’98 m2

Es tracta d’una escola de música i la seu social del Orfeó Lleidatà.

El solar es troba ubicat en un punt de la ciutat amb una alta singularitat, dins del que era recinte emmurallat a la Lleida medieval, en l’anomenat Pla dels Gramàtics i al costat del portal de Sant Martí.

 

Presenta tres façanes, una d’elles donant directament a la muralla medieval i amb accés a través dels dos carrers, amb una diferència de cota entre ells de 5,50m.

 

L’edifici dóna continuïtat a la seqüència de parcel·les entre mitgeres amb una edificació lineal que reforça el pla de façana del carrer St. Martí i que s’atura de sobte en arribar a la muralla, amb el doble objectiu de fer d’aquesta escletxa l’accés a l’edifici, convertir-se en l’element de relació entre plantes així com d’actuar d’element de transparència i continuïtat entre l’absis de l’església i un itinerari de vianants que s’enfila cap a la Seu Vella i per tal d’emfatitzar encara més la visió i per tant la importància de la muralla com un volum exempt que intervingui plàsticament dins el joc espaial de tot el conjunt. Un voladís de 7m permet protegir l’accés, incorporar la muralla i no malmetre aquesta en no entrar en contacte.

 

Partint de l’ordre de crugies definit per l’estructura, adoptat com a pauta, l’edifici s’organitza per franges perpendiculars, seguint el mateix ritme dels edificis adjacents. Constructivament està resolt amb una estructura de formigó armat, divisòries lleugeres sobre llosa flotant formant caixes acústiques independents per les aules i tancaments ceràmic revestit exteriorment amb aïllament de suro natural fixat mecànicament i acabat amb morter de calç i pintat amb silicat potàsic, per l’interior s’incrementa l’aïllament amb 10cm de llana de roca i trasdossat de cartró-guix, les finestres son amb dobles vidres amb cambra d’aire al buit i es protegeixen exteriorment amb unes pantalles solars enrotllables, Totes les divisions interiors, a excepció de les caixes de serveis i magatzems estan resoltes amb construcció en sec. La solució semisoterrada i la situació de l’aïllament continu per l’exterior, permet una edificació amb una baixa demanda energètica. La xarxa d’aigües és separativa de pluvials i negres, els inodors estan equipats amb doble descàrrega i les aixetes dels aparells sanitaris van equipats amb airejadors.

bottom of page