top of page

PLA GENERAL DE LLEIDA, MUNICIPAL I D'ORDENACIÓ URBANA I TERRITORIAL

1995-2015. LLEIDA

EMPLAÇAMENT: 

tTerme Municipal de Lleida

PROMOTOR:

Ajuntament de Lleida

AUTORS:

Josep Maria Llop (Director), Rafael Garcia Català (director tècnic), Ignasi Aldomà (geògraf), Esther Fanlo Grasa (biòloga), CArles Llop (arquitecte), Josep Maria Puigdemasa (arquitecte), Josep Maria Fargas (arquitecte) i Pegor Papazian (arquitecte).

DATA PROJECTE: 1994-1999

COL·LABORADORS : Josep Maria Egea (arquitecte), Lídia Ribes (secretaria), Xavier Corrià (delineant), Miquel Angel González (delineant), Francisco Torres, Enric Brazis i Carles Ureta (enginyers), Xavier Gómez (delineant), Marta Buira (arquitecta), Marimar Diañez (arquitecta).

TIPOLOGIA :
PLANEJAMENT
SUP. ÀMBIT : 21.171 Ha

 

El nou Pla General de Lleida 2015 segueix un model urbanístic complex, que orienta el desenvolupament de la ciutat preexistent cap a una ciutat més cívica dins d’un territori sostenible, fruit de les noves directrius estratègiques: La capitalitat, La territorialitat o la ciutat real, la urbanització, la sostenibilitat urbana i mediambiental i la continuïtat del model urbanístic del Pla General de 1979.

 

Es pot definir el model del nou Pla General de Lleida, com un model urbanístic dual (radial per eixos al nord i de malla orientada al sud), amb una estructura integrada de dues trames (una requalificada i l’altra focalitzada pels espais lliures, les zones verdes i els equipaments, respectivament),a més de les referències simbòliques, constituïdes per la imatges de la seu Vella i la protecció del paisatge urbà, l’estètica i els elements patrimonials.

 

bottom of page