top of page

PLA DIRECTOR DEL PARC GARDENY DE LLEIDA

EMPLAÇAMENT: 

Parc Gardeny de Lleida

PROMOTOR:

Ajuntament de Lleida

AUTORS:

Josep Maria Llop (Director), Rafael Garcia Català (director tècnic), Ignasi Aldomà (geògraf), Estehr Fanlo Grasa (biòloga), JoAnna Costa (arquitecta) i Josep Maria Puigdemasa (arquitecte)

DATA PROJECTE: 1999

COL·LABORADORS : Josep Maria Egea (arquitecte), Lídia Ribes (secretaria), Xavier Corrià (delineant), Miquel Angel González (delineant), Francisco Torres, Enric Brazis i Carles Ureta (enginyers), Xavier Gómez (delineant), Marta Buira (arquitecta), Marimar Diañez (arquitecta).

FOTOGRAFIES: TAVISA i Manel Rei Cascales

TIPOLOGIA :
PLANEJAMENT
SUP. ÀMBIT : 56.96 Ha

 

El turó de Gardeny presenta una plataforma superior plana i allargassada de 28 hectàrees, que amb els seus vessants arriba a sumar prop de 60 hectàrees. Les formes troncocòniques originals han estat lleugerament modificades per l’extracció d’argiles i la deposició de materials externs a la part sud i oest. L’altiplà de Gardeny es troba a uns 200 metres sobre el nivell del mar i destaca uns 40 metres sobre la cota de la ciutat i 60 metres sobre la llera del riu Segre. Situat en la línia de projecció de l’eix comercial de la ciutat, ha d’esdevenir un element central de la ciutat, a través de la millora dels seus accessos, amb la ja iniciada construcció de la futura perllongació de l’avda. Onze de Setembre, nous habitatges i espais verds per la banda nord i l’àrea de nova activitat que s’ha de construir al seu entorn, que obre noves possibilitats de dinamització per la banda sud del turó. 

 

Línies de treball i directius del Pla Director:

- Parc Gardeny com a peça estretègica urbana

- Un parc articulat amb la ciutat.

- Imatge simbòlica i funcions paisatgístiques.

- Patrimoni edificat de valor arquitectònic a recuperar.

- Construcció progressiva d'un anova centralitat urbana.

 

Propostes indicatives de l'ordenació:

- Una nova centralitat urbana en formació.

- Ordenació urbanística d'usos i activitats.

- Ordenació de la mobilitat interior.

- Nous accessos al Turó.

- Determinar les instal.lacions de servei.

- Les normes generals del domini.

- Renovació i paràmetres de l'edificació.

- Ordenació del Parc urbà.

- Els projectes a desenvolupar pel Parc.

- Programa d'actuacions.

- Marc econòmic i financer.

- Constitució d'un organisme de gestió.

 

bottom of page