top of page

STAND EMPRESA MUNICIPAL D’URBANISME DE LLEIDA. MUNICIPÀLIA 1999

EMPLAÇAMENT: Camps Elisis. Pabelló Nou, parcel.les 90, 91, 97 i 98. Lleida
DATA: Octubre 1999

PROJECTE:
Josep Maria Puigdemasa Hospital.

COORDINACIÓ:
Magda Ballester Comunicació
ció.
COL.LABORADORS:
Marta Buira Ferré (Arquitecte),Marimar Diáñez Villabona (Arquitecte), Mònica Rosinach Buira (Arquitecte), Xavier Gómez Solsona (Dibuixant)

DISSENY GRÀFIC: Baldo Corderroure.

FOTOGRAFIA: A i S

BASE PLANIMÈTRICA: Oficina Municipal del Pla

REPRODUCCIÓ: IdeoGraphis

MAQUETA: Laura Baringo. Taller de maquetes de l’E.T.S.A.V.

AUDIOVISUAL: Evill.

MUNTATGE:
FUSTERIA: Alberto López, LONES: Unicalgraphic, ELECTRICITAT: Castan-Castillón, SOSTRE: Muntatges del Segrià, RETOLACIÓ: Rètols Garcia, PLANTES: Arrufat, MOBILIARI: Buró

Es tracta d’una caixa de llum, mínima i efímera, de 8m x 8m x 3m, delimitada pels plans de terra (una catifa estampada amb el Pla General de Lleida 1995-2015) i de sostre (un cel-ras blanc fonoabsorvent). Entre ambdòs plans, fotografies lluminoses de gran format, expliquen el contingut del stand, alhora que defineixen una seqüència d’espais fluids que van del més exterior i públic al més interior i privat.

 

Els materials emprats van ser escollits pensant en la possible posterior reutilització: taulers de DM, d’aglomerat i de fusta de faig sense envernissar; plaques rígides de llana de roca suspeses amb perfils omega d’acer galvanitzat, tubs fluorescents, vidres, fotografies reproduïdes damunt lones, plànols reproduïts damunt moqueta o paper, aparell de video i una maqueta.

 

bottom of page