top of page

REURBANITZACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC D'ALPICAT

EMPLAÇAMENT :

Plaça l'Esglèsia, Alpicat (El Segrià)

PROMOTOR :
AJUNTAMENT D'ALPICAT

PROMOCIÓ PÚBLICA

PROJECTE :

EINESA INGENIERIA SL I Josep Maria Puigdemasa Hospital

DATA PROJECTE : 2017

COL·LABORADORS :

Marimar Diàñez Villabona, arquitecta

Xavier Gómez Solsona, delineant
TIPOLOGIA : URBANITZACIÓ

SUP. CONSTRUÏDA : 1.737'63 m2

Els criteris adoptats en el disseny dels diferents espais, es basen en una atenta lectura de l’estat actual, un acurat estudi de la topografia del lloc, de les demandes per part del veïnat i de la voluntat de rehabilitació d’aquests espais per part de  l’Ajuntament.
Es proposa generar un sistema de dues places planes que siguin espais cívics d’estada i relació per al veïnat, així com espais d’accés als diferents equipaments públics, en un cas a la Unió i Cal Negre la part baixa, i en l’altre a l’Església i a Cal Negre, en la part alta.
En el cas de la plaça de l’Església, s’enderrocaran les escales existents i es definirà un pla situat coincidint amb el darrer esglaó d’accés a l’Església. Per salvar el desnivell existent a sud, es proposa una escala a tot l’ample de la plaça, amb els esglaons que es van adaptant al pendent del carrer. El paviment de la plaça s’estendrà fins l’escala situada a nord, proposant utilitzar el material d’aquesta escala com a material de la plaça.
En l’espai de la part baixa es proposa enderrocar la part corba del mur de contenció que ressegueix el carrer Lleida, enderrocar la jardinera que corona el mur i la barana metàl•lica, enderrocar la rampa i el mur de formigó d’aquesta i enderrocar el mur-barana de l’escala que puja a la part alta. A partir d’aquí definir un pla continu en tota la seva longitud, redefinir una rampa amb tres tramades que permeti salvar el desnivell fins l’accés inferior de Cal Negre amb un pendent inferior al 8%, refer el mur de les escales, limitat a nivell dels esglaons. Per salvar el desnivell existent a sud, es proposa la mateixa solució que a la plaça de l’Església, amb una escala a tot l’ample, amb els esglaons que es van adaptant al pendent.
El tercer espai situat al llarg de la façana sud de l’Església, es planteja com un espai inclinat on convisquin de forma equilibrada els vehicles i els vianants. Es proposa separar clarament la part rodada de la que farà funcions d’estada i relació, mitjançant dos tipus de paviment l’un continu de formigó per la banda rodat i l’altre amb llambordes.
Una atenció especial rebrà el recorregut de l’aigua, que serà conduïda des de la part alta donant continuïtat al traçat de la canal de formigó existent al carrer major, davant de la Unió. A partir de Cal Negre la canal es conformarà entre el pla inclinat de la part rodada i una peça inclinada de granet (o formigó) i de la mateixa dimensió que la canal. Aquesta peça serà la que marca la separació entre vehicles i vianants, tant a la plaça de l’església com en l’espai en pendent.
L’actuació es completarà ressituant o afegint els elements propis de mobiliari : il•luminació, jocs infantils, bancs, papereres, baranes, etc

bottom of page