PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES A ALMATRET