top of page

CENTRAL HORTOFRUTÍCULA A LA CTRA. N-II. LLEIDA

EMPLAÇAMENT :
Ctra. N-II, km. 470. LLEIDA (Segrià)
PROMOTOR :
ARILFRUT, SA    PROMOCIÓ PRIVADA
PROJECTE :
Josep Maria Puigdemasa Hospital
DATA PROJECTE :    2002
DIRECCIÓ :
DO    Josep Maria Puigdemasa Hospital
DE    Gain-Agro SL
DATA EXECUCIÓ :  2004
COL•LABORADORS :
ARQUITECTURA :  Josep Maria Jove Vilalta, Oscar Trindade Roca (Enginyers Industrials), Xavier Gómez Solsona (Dibuixant)
ESTRUCTURA:  BOMA & ASS., SL  
INSTAL•LACIONS:  GAIN-AGRO, SL
TIPOLOGIA : Cambres frigorífiques per a fruita
SUP. CONSTRUÏDA :   35.399  m2

La central hortofrutícola es desenvolupa en una parcel•la de 10,39 Ha, formada per set plataformes a diferents nivells.

Aquesta parcel•la és allargassada i limita per la banda Nord amb la linea del ferrocarril de Lleida a Barcelona via Manresa i al Sud amb la carretera N-II. És travessada per un corredor ecològic per la banda de ponent amb una franja de 300 m resseguint el camí d’Alcoletge.

La proposta de la central hortofrutícola es resol amb la repetició d’un mòdul de nau de 90x30 m en planta i d’una alçada variable adaptada a les necessitats segons cada ús. Aquesta diferència d’alçada que s’ha comentat anteriorment, s’aprofita funcionalment per a recollir l’aigua de puja amb una canal amb un pendent del 2’6%, recollint-se posteriorment en una bassa per a la seva reutilització en la refrigeració de les cambres frigorífiques. Aquest pendent s’expressa formalment a les façanes que donen tant a la carretera N-II com a la linea del ferrocarril.

Les naus es situen en l’extrem est de la parcel•la i perpendiculars a la direcció de la carretera N-II que es pren com a eix de coordenades. La tipologia edificatòria es resol amb estructura d’encavallades i pilars metàl•lics damunt sabates aïllades de formigó armat. Tancaments verticals a base de panell sandwitx prelacat i coberta també amb panell sandwitch prelacat a una aigüavessant.

Exteriorment l’edificació s’expressa amb una seqüència de cobertes en dent de serra paral•leles a la N-II i que permeten l’entrada de llum cenital de nord i aconseguir una bona il•luminació natural, principalment en la zona de manipulació de la fruita i ventilació creuada allà on és necessari.

 

bottom of page