top of page

REHABILITACIÓ PER LA MILLORA D'ACCESSIBILITAT
I CONSERVACIÓ DE L’ESTRUCTURA EN UN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES

EMPLAÇAMENT :

Avinguda de Madrid 7. Lleida (El Segrià)

PROMOTOR :
Comunitat de Propietaris d'Avinguda Madrid, 7

PROMOCIÓ PRIVADA

PROJECTE :

Puigdemasa Arquitectes SLPU

DATA PROJECTE : Setembre 2016

DIRECCIÓ :

Josep Maria Puigdemasa Hospital

DATA EXECUCIÓ:  Abril-Octubre 2017

COL·LABORADORS :

Arquitectura: Marimar Diáñez Villabona Arquitecta
Xavier Gómez Solsona Dibuixant
Estructura: Miquel Àngel Sala - MASALA CONSULTORS SL
Cetificació Ernergètica: Jesús Arribas Ibarz

TIPOLOGIA : REHABILITACIÓ

SUP. CONSTRUÏDA : 110,51  m2

Es tracta de millorar l’accessibilitat general del edifici, eliminant les barreres arquitectòniques existents. La proposta consisteix en:

 

1- Enderroc dels graons del vestíbul, inclòs el de la porta d’accés, desmuntatge del salvaescales, enderroc dels trams necessaris de les escales dreta i esquerra i nova construcció d’aquests per tal de fer compatible l’actuació.

2- Baixar la parada dels dos ascensors fins al nou nivell de planta baixa, coincident amb el nivell de carrer i afegir una parada a l’ascensor de l’escala esquerra que arribi fins a la planta onze. Construcció d’una rampa per salvar la diferència de nivell d’un graó existent entre la planta baixa i el carrer.

3- Canvi dels ascensors actuals per uns de nous que permeti allargar els recorreguts de parades fins a planta carrer i planta 11, disposar d’una cabina de 100x120cm i portes de 80cm de pas automàtiques als replans.

4- A nivell d’acabats, s’aprofiten el paviment dels graons existents per les tramades superiors i nous prefabricats  de terratzo en L. En vestíbul paviment continu de marbre St Vicens, aplacat de fusta una de les parets i de mirall l’altra a la part interior, l’exterior amb aplacat de marbre St Vicens donant continuïtat al paviment, tots aquests aplacats fins a 2,50m d’alçada, l’altura restant fins a sostre amb trasdossat de cartró-guix, en continuïtat amb el cel-ras de cartró guix. Entre els aplacats i el trasdossat s’ha muntat una tira de leds per resoldre part de la il•luminació del vestíbul. Els nous tancaments practicables s’han desplaçat del pla de façana on està actualment per tal de ser compatible amb la rampa d’accés.
 

bottom of page