EDIFICI PLURIFAMILIAR D’HABITATGES ENTRE MITGERES A LLEIDA. BARÓ D'EROLES