HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL SUR 2 DE LLEIDA

01-FARRE-1.jpg

02-FARRE-5.jpg

03-FARRE-3.jpg

04-HAB-FARRE-geobiologia-2008-09-08-011.jpg

ESTUDI GEOBIOLÒGIC

BESCANVIADOR TERRA-AIRE

08-HAB-FARRE-2010-01-21-001.jpg

08-HAB-FARRÉ-2010-02-04-aïllament-coberta-002.jpg

09-HAB-FARRÉ-2010-02-19-tancament-vert.jpg

10-HAB-FARRE-2010-03-25-001.jpg

11-HAB-FARRE-monitoratge-2009-11-19-005.jpg

MONITOREIG