REURBANITZACIÓ, RENOVACIÓ I MILLORA DEL DRENATGE I SANEJAMENT D’UNA PLAÇA​