REHABILITACIÓ D’UN EDIFICI D’HABITATGES PLURIFAMILIAR EN CANTONADA