PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DEL TERME MUNICIPAL D'OS DE BALAGUER (LA NOGUERA)