2 HABITATGES UNIFAMILIARS AÏLLATS A RUFEA

imatge 1.jpg

puigdemsa 16.jpg

puigdemasa 3.jpg

puigdemsa 2.jpg

puigdemasa 15.jpg

DOBLAT DE FINESTRES FAÇANA NORD

puigdemsa 5.jpg

ESTAT PREVI I POSTERIOR ACTUACIÓ: RIBETEJAT AMB FUSTA

ESTAT PREVI: DOBLE VIDRE I CAMBRA AIRE I ACTUACIÓ POSTERIOR: TRIPLE VIDRE BAIX EMISSIU I 2 CAMBRES AIRE

ACTUACIÓ : AFEGIR HIVERNACLE

ACTUACIÓ : MILLORA AILLAMENT FAÇANA

ACTUACIÓ : MILLORA DE L'AILLAMENT DE COBERTA

ACTUACIÓ : MILLORA DE L'AILLAMENT DE COBERTA

ACTUACIÓ : MILLORA DE L'AILLAMENT DE COBERTA