REPARCEL·LACIÓ DEL PA-1, “LO FIGUERAL”, D’OS DE BALAGUER