top of page

HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A BELL-LLOC

EMPLAÇAMENT :
Carrer Josep Tarradellas, 13.  BELL-LLOC (Pla d’Urgell)

PROMOTOR:
Eva Rosell i Roger Bosch

PROJECTE :
Puigdemasa Arquitectes SLPU
DATA PROJECTE :
2010

DATA CONTRUCCIÓ : 2011- 2013

COL•LABORADORS :
ARQUITECTURA : Andrés Puey Montes (Estudiant arquitectura)
Marimar Diañez Villabona (Arquitecte)
Xavier Gómez Solsona (Dibuixant)
ESTRUCTURA : Marimar Diañez Villabona  (Arquitecte)

INSTAL•LACIONS : Giné Enginyers SLP (Enginyers)
ASSESSORAMENT BESCANVIADOR:  Josep Lluís Brunat
CÀLCUL ENERGÈTIC : Fabián López  (Arquitecte) Societat Orgànica SCP
ESTUDI ACÚSTIC:  Acústics ambient SL  (Enginyers)

TIPOLOGIA :  
HABITATGES 1 unitats
APARCAMENTS  unitats

SUP. CONSTRUÏDA:  216’21 m2

L’habitatge es planteja volumètricament com un únic volum. Donada l’orientació nord-sud perpendicular a l’accés a la parcel•la, el programa, en planta, s’organitzarà per franges seguint una gradació de necessitats de temperatures de sud a nord. Es parteix de situar les peces principals, cuina menjador-estar i habitacions, donant a sud, un passadís longitudinal en direcció est-oest, connecta totes aquestes dependències i alhora separa, així com relaciona, amb una bateria de banys, bugaderia, rebost i un estudi situats en la banda nord. Adossat a aquesta última franja, i més al nord, es situen el garatge i les instal•lacions. Aquest actua com a coixí tèrmic que protegeix l’edificació principal de les possibles pèrdues de calor per la banda nord. A sud, davant de la cuina i menjador-estar, es proposa un hivernacle-umbracle, resolt a manera d’espai intermedi no calefactat, que actua com a regulador tèrmic, emmagatzemant la calor produïda per efecte hivernacle quan travessa la radiació solar els vidres i aprofitada en els períodes freds, i generant un espai refrescant per ombrejat i ventilació en els períodes calorosos. Un porxo verd a sud donarà ombra a l’estiu a la zona d’habitacions i un porxo longitudinal a oest, protegirà de la pluja els accessos a l’habitatge i al garatge. A nivell d’acabats, les façanes es tracten amb una pell contínua, aïllada i ventilada, que abriga les façanes nord, est i oest amb poques obertures i la façana sud molt vidrada i oberta cap a l’exterior, protegida de la radiació solar no desitjada amb un hivernacle-umbracle i un porxo verd i persianes de lamel•les orientables i replegables.


Donada la baixa demanda d’energia, el sistema de climatització serà el mínim necessari per tal de complementar els sistemes passius emprats en el disseny de l’habitatge. Consistirà en un sistema per aire a través d’un recuperador de calor que actuarà com a gestor dels fluxes de calor de l’habitatge, ja sigui redistribuint l’excés d’aire calent de l’hivernacle o en èpoques més fredes i sense sol amb el suport d’una bateria d’aigua calenta produïda per una caldera de biomassa. A l’estiu un sistema de refrigeració a base d’un bescanviador terra-aire consistent en un sistema de tubs soterrats a 2 metres de profunditat per on circula aire de l’exterior i es refrescat en cedir calor al terreny que es troba entre 14 i 18ºC i que és posteriorment conduït al recuperador de calor i gestionat i distribuït per aquest.

bottom of page